sreda, 01. februar 2012

CERTIFIKATI OrganoGold izdelkov
 


O CERTIFIKATIH, KI JIH IMA ORGANOGOLD:

Good Manufacturing Practice (GMP) oz. Dobra Proizvodna Praksa po slovensko je ime, ki predstavlja mednarodni standard, ki je priznan po vsem svetu za proizvodnjo, vodenje in zagotavljanje nadzora kakovosti, preizkušanje živil, farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov. GMP je zasnovan tako, da preprečuje kakršnokoli mikrobno onesnaženje in zagotavlja, da se napake sploh ne pojavljajo. Torej, namen smernic GMP je, da so proizvedeni produkti najboljše kakovosti, da proizvajalec prevzema vso odgovornost za kakovost  in da so različne serije zdravil enake kakovosti. Najpomembnejši sklopi smernic GMP so:
  • strokovna vestnost in skrbnost v vseh proizvodnih procesih in sicer z emajliranjem in shranjevanjem vred,
  • preprečevanje zamenjav in nečistoč,
  • ustrezna higiena proizvodnega postopka,
  • pisna dokumentacija vseh proizvodnih faz,
  • ustrezen sistem nadzora

USDA ORGANIC – nacionalni certificirni program iz ZDA za ekološko pridelavo in predelavo prehrane in kozmetike. Deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo v ZDA. http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateA&navID=Home&topNav=Home&page=Home&acct=AMSPW
ECOCERT - Organizacija je bila ustanovljena v Franciji leta 1991 in danes opravlja nadzor v 80 državah. Na ta način je ena največjih tovrstnih inštitucij na svetu. Pokriva 70% trga organskih izdelkov v Franciji in 30% v svetovnem merilu. ECOCERT smo izbrali zato, ker so bili med prvimi, ki so prepoznali potrebo po tem, da se v segmentu organskih izdelkov vzpostavijo neki standardi. Predvsem pa zaradi tega, ker je ECOCERT neodvisna inštitucija, kateri je avtoriteto podelila država Francija, da podeljuje certifikate tistim znamkam ki izpolnjujejo pogoje.
Danes obstaja veliko komisij, ki podeljujejo takšne in drugačne certifikate, ki naj bi dokazovali organsko  ali naravno poreklo  izdelkov. Večinoma se komisije strinjajo glede tega, da najbolj škodljive kemikalije ne sodijo v prehranske in kozmetične izdelke. Obstajajo pa velike razlike med komisijami, kako preračunavajo in prikazujejo deleže organskih sestavin v izdelkih. V Sloveniji je najbolj razširjen
certifikat BDIH. BDIH (Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen) je ustanovljen s strani nemških proizvajalcev kozmetičnih proizvodov, zato naj o neodvisnosti tega certifikata presoja vsak sam. Dobi ga izdelek, ki vsebuje naravne sestavine, katere pa niso nujno ekološko pridelane.
Več o ECOCERT certifikatu.

JAS CERTIFIKAT:Japan Agricultural Standards (JAS), Kmetijsko ministrstvo  Japana – izdajanje certifikata s strani pooblaščene organizacije (ICEA)

 Kaj pomeni fair trade proizvodnja? Način proizvodnje OrganoGold izdelkov:
 Kaj pomeni Fairtrade?
Pravična trgovina (angleško Fairtrade) je trgovinsko partnerstvo, ki pomaga šibkejšim proizvajalcem iz držav v razvoju (predvsem iz Afrike, Latinske Amerike in Azije), da se lahko predstavijo na globalnem trgu. Zagotavlja jim boljše pogoje dela in prodaje, pošteno plačilo ter spodbuja njihov dolgoročni razvoj.

Načela pravične trgovine
Zapostavljenim proizvajalcem omogoča dostop do razvitih trgov. Šibkejše proizvajalce, predvsem ženske in avtohtona ljudstva, ščiti pred izkoriščanjem v procesu proizvodnje in spodbuja njihove priložnosti za razvoj. Trgovci kupujejo izdelke neposredno od proizvajalcev, tako da je prodajna veriga čim krajša. Proizvajalcem zagotavlja plačilo, ki krije ceno proizvodnje in socialne ter okoljske stroške. Prav tako krije ceno dela, ki zadostuje za preživetje in premijo, ki omogoča investicije v razvojne projekte lokalne skupnosti.

Katere izdelke ponuja pravična trgovina?
Izdelki pravične trgovine prihajajo iz različnih koncev sveta. Najpogostejši izdelki pravične trgovine so čaj, kava, sladkor, kakav, čokolada, začimbe in dišave, sadje in oreščki, izdelki za nego telesa ter izdelki domače obrti. Izdelki so v večini narejeni iz naravnih materialov in so ekološko pridelani.


GRADNJA ZA PRIHODNJOST

Organo Gold skupaj s partnerji proslavlja polaganje temeljnega kamna na njihovem 240 milijinov $
vrednem projektu Gano Herb Industrial Park, ki bo največji na svetu.